TÝM Ladie´s Gym Studio

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
Ladies Gym s. r. o.
se sídlem v Brně, Palackého třída 16, 612 00
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87384

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ladies Gym s.r.o., se sídlem v Brně, Palackého třída 16, 612 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87384 (dále jen „poskytovatelem“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“) .

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace klienta provedené na recepci může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na recepci a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

3.1. V hotovosti (v provozovně poskytovatele na adrese Ladies Gym s.r.o.) nebo bezhotovostně platební kartou.
3.2. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientu nelze vzájemně kombinovat.
3.3. Vstupné do Ladies Gym, s.r.o.
Ceny vstupného a poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na
https://www.ladiesgym.cz/cenik/
3.3.1. VSTUPNÉ DO POSILOVNY lze hradit 4 způsoby:
3.3.1.1. Jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup do posilovny (dle platného ceníku).
3.3.1.2. Vstupová permanentka
Klient zaplatí při vstupu na recepci 10 vstupů do posilovny (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 182 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 vstupů do fitness. Vstup je vymezen od doby příchodu na 120 minut. V případě překročení daného limitu, si provozovatel vymazuje právo účtovat doplatek v hodnotě dalšího vstupu do fitness.
Vstupová permanentka může být přenosná.
Vstupová permanentka – dopolední– Permanentku může klient využívat po dobu 182 dní, pouze však v denní době – od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, dále o víkendu po celý den. Vstup je vymezen od doby příchodu na 120 minut. V případě překročení daného limitu, si provozovatel vymazuje právo účtovat doplatek v hodnotě dalšího vstupu do fitness.
3.3.1.3. Měsíční permanentka
Při zakoupení měsíční permanentky má klient právo využít maximálně 1 vstup do posilovny denně, po dobu 31 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky. Vstup je vymezen od doby příchodu na 120 minut. V případě překročení daného limitu, si provozovatel vymazuje právo účtovat doplatek v hodnotě dalšího vstupu do fitness. Platnost měsíční permanentky lze z důvodu např. vážné nemoci prodloužit*, vždy však po předložení potvrzení od lékaře.
*Permanentku lze prodloužit pouze v době její platnosti.
Tato permanentka není přenosná.
Měsíční permanentka – celodenní – lze využívat po celý den
Měsíční permanentka – dopolední – lze využívat od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, dále o víkendu po celý den.
3.3.1.4. Zaměstnanecké karty (např. MultiSport, Edenred, Up apod.)
Pokud je klient držitel platné zaměstnanecké karty, se kterou má provozovatel Ladies Gym platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti.
3.3.2. VSTUPNÉ NA SÁLOVÉ AKTIVITY lze hradit 3 způsoby:
3.3.2.1. Jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na skupinovou lekci dle platného ceníku.
3.3.2.2. Vstupová permanentka
Klient zaplatí při vstupu na recepci 20/10/5 vstupů na sálové aktivity (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 182 / 92 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 20/10/5 vstupů na sálové aktivity.
3.3.2.3. Zaměstnanecké karty (např. Edenred, UP a jiné.) Pokud je klient držitel platné zaměstnanecké karty, se kterou má provozovatel Ladies Gym platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti. 3.3.2.4. MultiSport: Pokud je klient držitel platné Multisport karty, se kterou má provozovatel Ladies Gym platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti. Kartu lze využít na: Skupinové aktivity na aerobním sále (Pilates, Tabata, Jumping, Zumba, Pevné bříško, hezké pozadí, Power jóga, Dance aerobik, TRX závěsný systém, Zdravá záda, pevné bříško), Skupinové aktivity na H.E.A.T. sále (ranní spalovací, slim, slim+, posilování bříška).
3.3.3. VSTUPNÉ NA OSOBNÍ TRÉNINK
Veškeré poplatky zaplatí klient na recepci. K tréninkové lekci se připočítává vstup do fitness.
3.3.3.1. Jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na osobní trénink ve fitness (dle platného ceníku) a vstup do posilovny.
3.3.3.2. Vstupová permanentka
Klient zaplatí při vstupu na recepci 10 vstupů na osobní trénink ve fitness (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 124 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 vstupů na osobní trénink.
3.3.4. VSTUPNÉ NA DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY (masáže, solárium, výživové poradenství aj.)
Veškeré poplatky zaplatí klient na recepci (dle aktuální nabídky a platného ceníku)
3.3.5. SLEVY NA VSTUPNÉM
3.3.5.1. Studenti
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel studentům do dovršení 26 let. Pro získání slevy je student povinen se při příchodu na recepci prokázat platným průkazem ISIC nebo průkazem totožnosti spolu s platným potvrzením o studiu.
3.3.5.2. Senioři
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel seniorům od dovršení 65 let. Pro získání slevy je senior povinen se při příchodu na recepci prokázat průkazem totožnosti.
3.3.6. PODMÍNKY REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE
Rezervace na skupinové lekce je možná 3 způsoby:
3.3.6.1. Osobně na recepci Ladies Gym
3.3.6.2. Telefonicky na tel. čísle 777 75 86 86 (pouze v provozní době)
3.3.6.3. Pomocí on-line rezervace Pokud jste již našim registrovaným zákazníkem a máte přidělené přístupové údaje (login a heslo), můžete se přihlásit na stránce https://rezervace.ladiesgym.cz/ . Po přihlášení budete moci prostřednictvím svého účtu provádět rezervace nebo si již existující rezervace prohlížet nebo stornovat. Pro on-line rezervaci je nutné mít na zřízeném zákaznickém účtu aktivní vstupovou permanentku, nebo vložený deposit v minimální hodnotě 300 Kč. 3.3.7. STORNO PODMÍNKY PRO REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE/SLUŽBY
Zrušení rezervace je možné telefonicky na tel. čísle 777 75 86 86, nebo přes Váš zřízený zákaznický účet a to nejpozději 12 hod před začátkem lekce/služby. Neodhlášené nebo pozdě odhlášené rezervace budou zpětně odepsány z permanentky jako návštěvy. V případě vloženého depositu, Vám bude storno poplatek v hodnotě lekce/služby odečten z něj. Pokud nemáte lekce/služby předplaceny, budete vyzváni k jednorázové úhradě, nebo zakoupení permanentky ze které se zpětně strhne storno poplatek v hodnotě lekce/služby.
3.3.8.DEPOSIT
3.3.8.1. Zákazník si zřizuje v Ladies gymu zákaznický účet. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“),.
3.3.8.2. Vklad na Deposit se provádí úhradou v hotovosti, kartou na recepci Ladies gymu, případně přes zákaznický účet pomocí GoPay platby. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených v Ladies gymu. Dle výše dobitého kreditu je Zákazník přiřazen do předem definované zákaznické skupiny poskytující slevové benefity na vybrané zboží, nebo službu dle aktuálního ceníku Ladies gymu. Přiřazení odpovídající depositní skupiny se řídí vždy dle výše posledního vkladu na účet a zbývající nevyčerpaná částka na zákaznickém účtu je přiřazena do dané slevové skupiny. Zákazník má přístup ke stavu svého zákaznického účtu. O aktuální výši Depositu na zákaznickém účtu se může Zákazník informovat také v centru, a to po předložení příslušné zákaznické karty vztahující se k danému účtu.
3.3.8.3. Vložený deposit je Zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců, počítáno od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí doby dle předchozí věty skončí platnost vloženého Depositu. Platnost depositu je možno prodloužit vložením další finanční částky. Celá zbývající výše Depositu bude přiřazena do slevové skupiny dle výše vkladu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu.
3.3.9. DALŠÍ INFORMACE
Skupinové lekce se konají pouze při účasti minimálně 4 osob přihlášených předem (H.E.A.T. a lekce na aerobním sále), minimálně 3 osob (TRX, kruhový trénink, Jumping), nebo 2 osob (Strong lady, Pilates rehab) . Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. O zrušení lekce budou již přihlášení účastníci informováni telefonicky nebo pomocí SMS.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.fitnessprozeny.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

6. PROVOZNÍ ŘÁD

https://www.fitnessprozeny.cz/

V Brně dne 11. 3. 2018