TÝM Ladie´s Gym Studio

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
Ladies Gym s. r. o.
se sídlem v Brně, Palackého třída 16, 612 00
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87384

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Ladies Gym s.r.o., se sídlem v Brně, Palackého třída 16, 612 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 87384 (dále jen „poskytovatelem“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klientem“) .

Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace klienta provedené na recepci může klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět objednávání služeb (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na recepci a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá.

Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu služeb může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
3.1. V hotovosti (v provozovně poskytovatele na adrese Ladies Gym s.r.o.) nebo bezhotovostně platební kartou.

3.2. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientu nelze vzájemně kombinovat.

3.3. Vstupné do Ladies Gym, s.r.o.
Ceny vstupného a poskytovaných služeb se řídí aktuálním ceníkem dostupným na

https://www.ladiesgym.cz/cenik/

3.3.1. VSTUPNÉ DO POSILOVNY lze hradit 4 způsoby:

3.3.1.1. Jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup do posilovny (dle platného ceníku).

3.3.1.2. Vstupová permanentka

Klient zaplatí při vstupu na recepci 10 vstupů do posilovny (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 182 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 vstupů do fitness.

Vstupová permanentka může být přenosná.

  • Vstupová permanentka – dopolední– Permanentku může klient využívat po dobu 182 dní, pouze však v denní době – od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, dále o víkendu (nebo ve státní svátek) po celý den.

  • Vstupová permanentka – celodenní – Po dobu 182 dní klient může libovolně navštěvovat posilovnu v jakékoliv denní době.

3.3.1.3. Měsíční permanentka

Při zakoupení měsíční permanentky má klient právo využít maximálně 1 vstup do posilovny denně, po dobu 31 dnů od data zakoupení nebo začátku platnosti permanentky. Platnost měsíční permanentky lze z důvodu např. vážné nemoci prodloužit*, vždy však po předložení potvrzení od lékaře.

*Permanentku lze prodloužit pouze v době její platnosti.

Tato permanentka není přenosná.

  • Měsíční permanentka – celodenní – lze využívat po celý den

  • Měsíční permanentka – dopolední – lze využívat od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00, dále o víkendu (nebo ve státní svátek) po celý den.

3.3.1.4. Zaměstnanecké karty (např. MultiSport, Ticket Benefits, apod.)

Pokud je klient držitel platné zaměstnanecké karty, se kterou má provozovatel Ladies Gym platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti.

3.3.2. VSTUPNÉ NA SÁLOVÉ AKTIVITY lze hradit 3 způsoby:

1. jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na skupinovou lekci dle platného ceníku. Klient nemá právo využívat, bez aktivní vstupové permanentky, (na sálové lekce), on-line rezervační systém. Rezervace je možná pouze osobně, nebo telefonicky přes recepci v Ladies Gymu.

2. Vstupová permanentka

Klient zaplatí při vstupu na recepci 10 / 5 vstupů na sálové aktivity (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 182 / 92 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 / 5 vstupů na sálové aktivity. Klient má právo využívat on-line rezervační systém (https://fitnessprozeny.afitweb.cz/ ) a mít tak rezervace více pod kontrolou z pohodlí svého domova.

3. Zaměstnanecké karty (např. MultiSport, Ticket Benefits, apod.)

Pokud je klient držitel platné zaměstnanecké karty, se kterou má provozovatel Ladies Gym platnou smlouvu o poskytování služeb, prokáže se při vstupu na recepci touto zaměstnaneckou kartou a průkazem totožnosti.

3.3.3. VSTUPNÉ NA OSOBNÍ TRÉNINK

Veškeré poplatky zaplatí klient na recepci. K tréninkové lekci se připočítává vstup do fitness.

1. jednorázový vstup
Klient zaplatí při vstupu na recepci 1 vstup na osobní trénink ve fitness (dle platného ceníku) a vstup do posilovny.

2. Vstupová permanentka

Klient zaplatí při vstupu na recepci 10 vstupů na osobní trénink ve fitness (dle platného ceníku). Platnost této permanentky je 124 dní. Platnost permanentky končí s vyčerpáním 10 vstupů na osobní trénink.

* Seznam našich osobních trenérů naleznete na webu v sekci kontakty a „Náš tým“ https://www.fitnessprozeny.cz/nas-tym/

3.3.4. VSTUPNÉ NA DALŠÍ NABÍZENÉ SLUŽBY (masáže, solárium, výživové poradenství aj.)

Veškeré poplatky zaplatí klient na recepci (dle aktuální nabídky a platného ceníku)

3.3.5. SLEVY NA VSTUPNÉM

Studenti
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel studentům do dovršení 26 let. Pro získání slevy je student povinen se při příchodu na recepci prokázat platným průkazem ISIC nebo průkazem totožnosti spolu s platným potvrzením o studiu.

Senioři
Slevy na vstupném poskytuje provozovatel seniorům od dovršení 65 let. Pro získání slevy je senior povinen se při příchodu na recepci prokázat průkazem totožnosti.

3.3.6. PODMÍNKY REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE

Rezervace na skupinové lekce je možná 3 způsoby:

1. Osobně na recepci Ladies Gym

2. Telefonicky na tel. čísle 777 75 86 86 (pouze v provozní době)

3. Pomocí on-line rezervace
Pokud jste již našim registrovaným zákazníkem a máte přidělené přístupové údaje (login a heslo), můžete se přihlásit na stránce https://fitnessprozeny.afitweb.cz/ . Po přihlášení budete moci prostřednictvím svého účtu provádět rezervace nebo si již existující rezervace prohlížet nebo stornovat. *

3.1. Veškerá pravidla a návod na použití rezervačního systému naleznete na webu: https://fitnessprozeny.afitweb.cz/index.php?lang=CZ&PHPSESSID=96c4dbf9cbe83dedc56dcf1e8caa962d&page=rules

* Pro on-line rezervaci je nutné mít aktivní vstupovou permanentku a zřízenou registraci zákazníka.

3.3.7. STORNO PODMÍNKY PRO REZERVACE NA SKUPINOVÉ LEKCE/SLUŽBY

Zrušení rezervace přes internet je možné nejpozději 24 hod před začátkem lekce/služby. Později je možné zrušit rezervaci telefonicky ( na tel. čísle 777 75 86 86) nebo osobně, maximálně však do 20:00 hod dne předcházejícího vaší lekce/služby. Neodhlášené nebo pozdě odhlášené rezervace budou odepsány z permanentky jako návštěvy. V případě, že nemáte lekce/služby předplaceny, budete vyzváni k jednorázové úhradě, nebo zakoupení permanentky ze které se zpětně strhne storno poplatek v hodnotě lekce/služby.

3.3.8. DALŠÍ INFORMACE

Skupinové lekce se konají pouze při účasti minimálně 4 osob přihlášených předem (H.E.A.T. a lekce na aerobním sále) nebo minimálně 3 osob (TRX, kruhový trénink) . Pokud je přihlášených méně, provozovatel si vyhrazuje právo lekci zrušit. O zrušení lekce budou již přihlášení účastníci informováni telefonicky nebo pomocí SMS.
Vstupné na skupinové lekce nezahrnuje vstupné do posilovny, je nutné uhradit příplatek za posilovnu dle platného ceníku.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

https://www.fitnessprozeny.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

6. PROVOZNÍ ŘÁD

https://www.fitnessprozeny.cz/

V Brně dne 11. 3. 2018